Forløbsplan WWI                                                                         

Modul   Tekster og andet  materiale   Metode og produkt  
1 Film: Merry Christmas  

Inden filmen har eleverne hjemme læst The Christmas Truce og orienteret sig i In Flanders Fields Museum sitet  

2 Texts: The Soldier, The Hero  


Klasseundervisning, digtanalyse med brug af linket
How to analyse a poem


3

Texts: The Dead, Dreamers  


Gruppearbejde, ellers som modul 2.

Fremlæggelse  

4 Gruppevis valg mellem Glory of Women, Anthem for Doomed Youth, Dulce et Decorum est, to grupper har same digt   Gruppearbejde, der inkluderer forfatterbiografi,
mundtlig fremlæggelse, støttet af elektronisk side,
Word eller powerpoint.  

5


3 grupper skal vælge en af de populære WWI sange fra  linket “War Songs”. 
Den udvalgte sang skal sammenlignes med mindst ét af digtene fra modul 2 og 3.

3 grupper skal fra startsiden af Encyclopedia of WWI vælge et emne.  

 


Gruppearbejde som hjemmearbejde. Fremlæggelse
med musik.

Gruppearbejde som hjemmearbejde. Fremlæggelse
støttet af powerpoint  

6

Hver gruppe udvælger et billede fra In Flanders Fields sitet, læser ”How to analyse a picture/photo”

Text: In Flanders Fields (digtet)  

Gruppearbejde, fremlæggelse med projektor

Klasseundervisning med afsluttende sammenligning
med øvrige digte og sange.

Evaluering ( evt i Fronter )  

ALTID   Hent hjælp til gloser i Glossary