Forløbsplan for "la guerre 14-18"

I har alt i alt 6 moduler til rådighed.  Nederst på denne siden findes et link til den overordnede arbejdsseddel, som består af links til det materiale, der skal arbejdes med, samt links til arbejdsspørgsmål til de respektive tekster. Arbejdsspørgsmålene (fiche de travail) angiver, hvilke opgaver der er individuelle f.eks. en filmanmeldelse, og digtskrivningen. De fleste opgaver skal løses i gruppen. Der kræves kun én billedbeskrivelse, enten med udgangspunkt i filmen Joyeux Noël eller i forbindelse med museet In Flanders Fields.

I skal altid starte med at læse fiche de travail, så I er forberedte på, hvad I skal fokusere på, og hvad produktkravene er.

I de 4 første moduler skal alle grupper lave det samme.

I 5. og 6. modul skal gruppen vælge Trois poèmes sur la guerre eller Trois lettres de Poilus. I kan få hjælp til at vælge, da opgaverne er af forskellig art og sværhedsgrad.

Når I skal analysere et billede/et digt skal I bruge de vedlagte  analysemodeller: Comment analyser un poème/Comment lire une image/Savoir présenter une image/photo.

Der er også en gloseliste til rådighed: glossaire.

Herunder følger en plan for arbejdet. Hvis I bliver færdige med opgaverne før tid, skal I bare fortsætte med næste opgave.

Lektion

Link på Arbejdsseddel

Forberedelse og arbejde i timen (fiche de travail),  produktkrav


1

Film: Joyeux Noël

I har set filmen i engelsktimen.

Forberedelse:
I skal læse om filmen på filmens hjemmeside og anmeldelserne.

I timen: arbejde med fiche de travail:
1.
Opgave 1, 2, 3, 4, 5.
2. Opgave 3 er individuel.
3. Alle opgaver skal afleveres ved modulets afslutning undtagen opgave 5 (billedbeskrivelse) der afleveres senest efter 3. modul.


2


In Flanders Fields
, musée virtuel

 

 
Forberedelse: I skal mindst læse de relevante sider (se nærmere i "fiche de travail").

I timen: fiche de travail:
1. Opgave 1, 2, 3, 4, 5, 6 besvares i gruppen og afleveres ved modulets afslutning.
2. Opgave 6 (billedbeskrivelse) afleveres senest efter 3. modul.


3

Le bilan de la guerre

 
Forberedelse: I skal læse teksten der hører til (se arbejdssedlen):

I timen: arbejde med fiche de travail:

1. Besvar alle spørgsmål i gruppen og aflever dem ved modulets afslutning
2. Billedbeskrivelsen færdiggøres og afleveres

 


4


Haïku,
petits poèmes

 

Forberedelse: Læs præsentationen af Julien Vocance og de 5 haïku der hører til og oversæt dem.

 I timen: arbejde med fiche de travail:

1. Opgave 1 og 2 løses i gruppen.
2. Opgave 3 er individuel.
3. Gruppeproduktet og det individuelle produkt afleveres ved modulets afslutning.

 


5+6

Trois poèmes de la guerre
eller
Trois lettres de Poilus

I. Trois poèmes sur la guerre:

Forberedelse:
1.
Læs det korte digt og oversæt det;

2. Læs de 2 andre digte (Apollinaire: La nuit d’avril 1915 og Vidal: 14-18 et un Noël) med henblik på at kunne vælge et af dem til analyse.

I timerne: arbejde med fiche de travail:

1. Opgave 1, 2 og 3 løses i gruppen.
2. Opgave 4 er individuel.
3. De 4 opgaver afleveres senest efter 6. modul.

II. Trois lettres de Poilus:

Forberedelse:
Skim de 3 breve igennem og de tilhørende arbejdsopgaver med henblik på at vælge et af dem.

I timerne: arbejde med fiche de travail:

1. Lav alle de opgaver der hører til det udvalgte brev.·

  • Hvis I har valgt Il y a af Apollinaire skal I desuden skrive et digt efter samme princip. Denne opgave er individuel.
  • Hvis I har valgt Blaise Cendrars eller Roland Dorgelès og har tid tilovers skal I skrive et kort digt individuelt.
  • Alle opgaver afleveres senest efter 6. modul.